Vì sao The Sailing Bay Hòn Thơm làm “dậy sóng” thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc?

The Sailing Bay Hòn Thơm sở hữu vị trí trung tâm với số lượng giới hạn của dự án Hòn Thơm Paradise Island đã tạo nên sơn “sốt” trên thị trường bất động sản Phú quốc Vừa qua. Vi sao The Sailing Bay làm điều đó? Hãy bắt đầu tìm Đọc tiếp…

Đón đầu cuộc sống thịnh vượng tại Hòn Thơm Paradise Island

3 hợp phần Nautical District, Central District và Natural District của Hòn Thơm Paradise Island được phát triển theo “concept” (ý tưởng) đột phá của mô hình siêu tổ hợp giải trí – đầu tư – nghỉ dưỡng mang tầm vóc quốc tế. Ở đây có thiên nhiên tuyệt sắc Đọc tiếp…