Sun Group cùng Marriott đưa The Luxury Collection và Ritz Carlton Reserve đến Hòn Thơm Phú Quốc

Ngày 26/10, Sun Group và Tập đoàn quản lý khách sạn Marriott International vừa ký hợp tác, đưa hai thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới trong lĩnh vực khách sạn là Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection® tới Hòn Thơm. Theo thỏa thuận, Marriott International, thương hiệu Đọc tiếp…

Tín dụng vào lĩnh vực Bất Sản

Dòng vốn vào thị trường bất động sản đang có những chuyển biến rất tích cực

Theo Ngân hàng Nhà nước, 6 tháng đầu năm 2023, tín dụng bất động sản tăng trưởng 4,68%, tương đương với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung (4,73%). Đặc biệt, tín dụng kinh doanh bất động sản tăng trưởng với tốc độ cao hơn rất nhiều (17,4%). Điều này Đọc tiếp…