Đón đầu cuộc sống thịnh vượng tại Hòn Thơm Paradise Island

3 hợp phần Nautical District, Central District và Natural District của Hòn Thơm Paradise Island được phát triển theo “concept” (ý tưởng) đột phá của mô hình siêu tổ hợp giải trí – đầu tư – nghỉ dưỡng mang tầm vóc quốc tế. Ở đây có thiên nhiên tuyệt sắc Đọc tiếp…