Sun Festival Avenue

Đảo Thiên Đường Hòn Thơm – Đưa Việt Nam vươn tầm Thế Giới

Đảo thiên đường Hòn Thơm nơi tái định nghĩa lại khái niệm “Đảo thiên đường”, được Sun group quy hoạch nâng tầm thành siêu tổ hợp giải trí – nghỉ dưỡng. Dự án tổ hợp giải trí – nghỉ dưỡng Hon Thom Paradise Island của đảo thiên đường Hòn Thơm Đọc tiếp…